Aikido

Aikido (合気道 ), is een Japanse krijgsdiscipline (zie onder) met een sterk filosofische inslag, die in het begin van de 20e eeuw door Morihei Ueshiba ontwikkeld werd. Samen betekenen de drie woorden ai, ki en do “de weg van samenbrengen van levensenergie” of “de weg van de harmonieuze geest”, wat weer uitgelegd kan worden als ‘zonder geweld’. De betekenis hiervan verwijst zowel naar de filosofie die Morihei Ueshiba had met betrekking tot aikido als naar de uitvoering van technieken voor zelfverdediging. Aikido onderscheidt zich door partneroefeningen, het ontbreken van competitie of gewichtsklassen en het gebruik van (houten) wapens: stok “Jo” en zwaard “Bokken”. De basisprincipes van Aikido vindt men ook terug in andere vechtkunsten.

Morihei Ueshiba
Kijk hier een leuke aflevering van het Klokhuis over Aikido