Dojo-etiquette

Groeten bij aanvang van de les

In een dojo heerst een positieve sfeer en gaan we respectvol met elkaar om. Dit is belangrijk om te kunnen concentreren op de training en vertrouwen in elkaar te kunnen hebben met minimale kans op blessures.

 1. Het is een goede gewoonte om op tijd voor de training aanwezig te zijn. Mocht je een keer laat zijn en de les is al begonnen, ga in seiza zitten aan de rand van de mat en wacht op een teken van de leraar om deel te nemen aan de les.
 2. Iedereen helpt mee om de dojo voor aanvang van de training in orde te maken en deze na afloop weer op te ruimen.
 3. In de dojo wordt zoveel mogelijk stilte in acht genomen. Dus niet roepen of schreeuwen. Oefen wel met plezier.
 4. Bij het begin en aan het eind van de les of training en tijdens instructies of uitleg van technieken door de leraar zit iedereen aan de rand van de mat in ‘seiza’ (zithouding op de knieën), of met de benen gekruist in ‘kleermakerszit’. Dit doe je ook als je vermoeid bent en even op adem wilt komen. Neem dus geen hangende of liggende houding aan.
 5. Heb je vragen of uitleg nodig, geef aan dat je iets wilt zeggen. Onderlinge discussies op de mat zijn niet bevorderlijk voor de training.
 6. Verlaat de zaal nooit zomaar tijdens de les. Is het om de een of andere reden onvermijdelijk, overleg dan met de leraar. Deze is namelijk verantwoordelijk voor wat er gebeurt tijdens de training, en moet dus weten wanneer er iets aan de hand is.
 7. De aikido gi (oefenkleding) behoort in aanvaardbare hygiënische staat gedragen te worden. Ben zelf uiteraard ook altijd schoon en fris.
 8. Draag geen ringen of andere metalen voorwerpen tijdens de les of training om verwondingen te voorkomen. Zet bij voorkeur ook je bril af. Als je niet zonder kan, is het raadzaam een sportbril te gebruiken.

Hoffelijkheid en de Japanse groet

 1. Als je de mat opgaat, plaats dan eerst je slippers aan de rand van de mat en maak vervolgens, terwijl je rechtop staat, een lichte buiging vanuit je middel (de traditionele Japanse groet). Dit doe je ook als je na de les of training weer de mat afgaat.
 2. Op een teken van de leraar groeten de leraar en leerlingen het portret van Morihei Ueshiba uit respect voor zijn Aikido. Daarna groeten de leraar en leerlingen elkaar met de woorden: “one gai shi masu”, wat zoveel betekent als “wij groeten u beleefd”.
 3. Als je, na de algemene instructie van de leraar, met iemand wilt oefenen, maak dit dan duidelijk met een buiging naar de persoon toe. Deze uitnodiging behoort, eveneens d.m.v. een buiging, door iedereen zonder tegenspraak of afwijzing te worden aanvaard.
 4. De les eindigt weer in seiza, het in orde brengen van je kleren, een groet van de leerlingen en leraar aan het portret van Morihei Ueshiba en aan elkaar. Hierbij zegt men: “domo arigato gozaimashita”, wat betekent “wij bedanken u voor deze les”.